Anasayfa

  Klasik İznik Çinileri Klasik Kütahya Çinileri Kütahya  Çinileri Fincan Setleri Çini & Gümüş Takılar Elyapımı Promosyonlar Panolar Karolar
 
   
 

Geleneksel İznik ve Kütahya Çiniciliği

Çini sanatının başlangıcı çanak- çömleklerin yapıldığı ve  toprağın işlenmeye başladığı en eski çağlara kadar gider. Bu sanat her uygarlığın mevcut teknik bilgi,deneyim ve becerileri ile gelişme göstermiştir.Tarihin en eski çanak çömlekleri,günümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesine dayanan ve Anadolu’da, Çatalhöyük’te bulunan seramik örnekleri kabul edilir.İznik’te çiniciliğin başlaması 15. yüzyılın ortalarına dayandığı varsayılır. Özellikle 16. yüzyılın ortalarında en parlak dönemine ulaşmıştır. Günümüzde çok nadir olarak Avrupa ve Amerika’daki müzayedelerde ortaya çıkan İznik Çinileri oldukça yüksek değerlerle el değiştiriyor. İznik’te üretilen tabak,vazo, kase,gözyaşı,kandil gibi obje çinilerin az bir kısmı, bugün Türkiye’de bulunmakla birlikte, büyük bir bölümü dünyanın çeşitli müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yer alıyor.

Çini sanatının başlangıcı çanak- çömleklerin yapıldığı ve  toprağın işlenmeye başladığı en eski çağlara kadar gider. Bu sanat her uygarlığın mevcut teknik bilgi,deneyim ve becerileri ile gelişme göstermiştir.Tarihin en eski çanak çömlekleri,günümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesine dayanan ve Anadolu’da, Çatalhöyük’te bulunan seramik örnekleri kabul edilir. İznik’te çiniciliğin başlaması 15. yüzyılın ortalarına dayandığı varsayılır. Özellikle 16. yüzyılın ortalarında en parlak dönemine ulaşmıştır. Günümüzde çok nadir olarak Avrupa ve Amerika’daki müzayedelerde ortaya çıkan İznik Çinileri oldukça yüksek değerlerle el değiştiriyor. İznik’te üretilen tabak,vazo, kase,gözyaşı,kandil gibi obje çinilerin az bir kısmı, bugün Türkiye’de bulunmakla birlikte, büyük bir bölümü dünyanın çeşitli müzelerinde ve özel koleksiyonlarda yer alıyor.

Yine aynı şekilde  dünyanın dört bir yanında bulunan İznik karoları da parça parça bulunmakla birlikte bir bütün dekorasyon örnekleri günümüz Türkiye’sinin birçok bölgesinde tarihi mekanlarda muhteşem güzelliklerini korumaya ve dimdik ayakta kalmaya devam etmektedir.İznik karoları genellikle Osmanlı saray, cami,çeşme ve türbelerinde  duvar süslemeciliğinde  kullanılmıştır. Günümüzde en güzel örnekler başta Topkapı Sarayı olmak üzere,Rüstem Paşa Cami, Süleymaniye Cami, Kanuni ve Eyüp Sultan türbelerinde Bursa’da Yeşil Cami Türbe ve Edirne Muradiye Camisi’nde görülür.

   
Çinilerde  genellikle bitki, hayvan, bina, kalyon motifleri ve doğaüstü simgeler  kullanılmıştır. Bu  Osmanlı çiniciliğine, genel anlamda yeni ve Çin porselenlerinden -özellikle mavi-beyaz renklere artı olarak,diğer çini renklerinin kullanılması- farklı bir nitelik kazandırmıştır. Osmanlı çinilerini paha biçilmez kılan onların asırlara meydan okuyan mukavemetleri, solmayan şeffaf, renkli ve stilize  çiçek motiflerinin ve hayvan figürlerinin kendi kültürüne özgü kullanımıdır. Osmanlı İmparatorluğunun gerilemeye başlamasıyla birlikte,daha çok saray destekli siparişe çalışılan İznik çiniciliği de parlak dönemini yitirmiş hatta üretim tamamen durmuştur.17. yüzyıl sonlarında önemini yitirmeye başlayan İznik çiniciliğinin yerini, 18. yüzyıl başlarından itibaren daha çok halka yönelik çanak- çömlek üretimi yapılan Kütahya çiniciliğine bırakmıştır.    
Anadolu’da bilinen en eski yerleşim birimlerinden biri olan Kütahya‘da çanak-çömlek işçiliği,Friglerden,Romalılara,Bizans’dan Selçuklulara ve Osmanlı’dan Günümüz Türkiyesi ’ne kadar süregelmiştir. Her uygarlığa bağlı olarak zaman zaman farklı ürünler de olsa temel de toprağı işlemeye yönelik süreç bu gün de  devam etmektedir. Kütahya’da çinicilik 18.yy.’ın başından itibaren  İznik çiniciliğinin eksikliğini doldurmaya başlamıştır. Kütahya ve İznik çinilerindeki en önemli ayrım;İznik çiniciliğinde  altyapıda yüksek kuvars ve kalın sır kullanırken,Kütahya çiniciliğinde daha düşük kuvars ve daha ince sır kullanılmıştır.Günümüzde hem İznik’te hem de Kütahya’da çinicilik yeniden canlanmış çok güzel eserler ortaya çıkmaya başlamıştır.İznik’te hem klasik Osmanlı çini altyapısı(yüksek kuvars) hem de Kütahya altyapısı(düşük kuvars) kullanılarak çini üretilmektedir. Aynı şekilde Kütahya’da da hem klasik altyapılı, hem de Kütahya altyapılı çiniler üretilmektedir.

 

 

Adım Adım Çini

DEĞİRMEN:

Çini yapılacak hammaddelerin(kil,kaolin, kuvars vb.) suyla karıştırılıp homojen bir şekilde öğütülüp, karıştırılması için kullanılır.Çeşitli ebatlarda olup fotoğraftaki 2500kg kapasitelidir. İçi tamamen aşınmaya dayanıklı olan silex taşıyla kaplıdır. Öğütme işleminin istenilen şekilde yapılabilmesi için değirmenin 1/4 kuru malzeme + 1/4 su + 1/4 öğünmeyi sağlayan irili ufaklı(en küçüğü ceviz, en büyüğü 2 yumruk kadar olan) silex taşlarıyla doldurulması ve 1/4 'nünde boş bırakılması gerekir. Değirmenin içindeki taşların ve öğünecek malzemenin merkezkaç kuvvetiyle savrulmaması için düşük devirde çevrilmesi gerekir. Ortalama 8 saat döndürülerek öğütülen malzeme boza kıvamına gelir.

FİLTER PRES:

Değirmende öğütülen ve boza kıvamında olan malzemenin suyunun alınması için kullanılır. Boya kıvamındaki malzeme filter prese gelmeden önce 1,5-2 gün dinlendirme havuzunda dinlendirilerek suyunun bir kısmını kaybetmesi sağlanır. Malzeme filter presten geçirildikten sonra ortalama olarak suyunun %80 kaybederek işlenebilecek çamur haline gelir.

VAKUM PRES:

Filter preste suyunun %80 ini kaybeden çamurun içinde hava kasecikleri de mevcuttur. Vakum presle bu hava kabarcıkları yok edilir. Vakum presten havası tamamen alınarak çıkan çamur, kurumaması için, istenilen plastik kıvamını kaybetmemesi için poşetler içine doldurularak depolanır. Böylece çamur uzun süre özelliğini kaybetmeden durabilir.

KÜNDELEME İŞLEMİ:

Çamurun işlenerek ham mamül haline getirilme aşamalarının en başında çamurun yapılacak mamülün büyüklüğüne göre parçalara ayrılması ve rahatça işlenebilmesi için yoğrulması gelmektedir. Bu işleme kündeleme denir. Kündecinin çamur parçalarını istenilen boyutlarda hazırlaması önemlidir. Parçaların istenilen  küçüklükte veya büyüklükte olması çamuru işleyen açısından handikaplar oluşturur. Ve ürünün boyutlarındaki değişmelere neden olur. Yapılan ürünlerin hepsinin standart ölçülerde biribirinin tıpatıp aynısı olamamasının nedeni bundan kaynaklanmaktadır. Kündecinin dikkat ettiği diğer hususlardan bir tanesi de çamuru yoğururken aynı zamanda içindeki hava kabarcığı bırakmamasıdır.İçinde hava kabarcığı olan obje yüksek derecedeki fırında genişlemeye neden olur ve ürün fırında parçalanır.

ŞABLON TORNAYLA ŞEKİLLENDİRME :

Kase ve tabakların üretiminde kullanılan aşamadır. Kündecinin hazırladığı çamur parçaları torna üzerine monte edilen alçı kalıplar üzerine konularak ustanın maharetli elleri tarafından şekillendirilir. Her bir mamul için ayrı bir kalıp kullanılır. Çünkü mamül kuruyuncaya kadar kalıbın üzerinde kalır. Bu işi yapabilmek uzun yılların birikimi ve belli bir maharete sahip olmayı gerektirir. Usta özel bir bıçak  yardımıyla mamulün üzerinde duracağı ve ayak denilen alt kısmını da yapar. Ustanın eliyle şekillenen mamul, üzerinde bulunduğu alçı kalıptan alınmadan kuruma işlemine bırakılır. Kurumanın çok yavaş olması ve mamulün hava akımından korunması gerekir. Aksi takdirde mamulün çatlayıp deforme olmasına ve kullanılamamasına neden olur. Kuruma işleminin 2 günde gerçekleştirilmesi en sağlıklı olanıdır.

ÇARK TORNAYLA ŞEKİLLENDİRME

Dik mal denilen vazo, kavanoz, bardak, ibrik vb. mamullerin üretiminde kullanılan tekniktir. Bu yöntemde usta yine kündeci tarafından hazırlanan çamuru alarak torna üzerinde tamamen el becerisiyle mamulü yapar. Bu yüzden zor bir daldır ve büyük bir tecrübe ve kabiliyet gerektirir. Ustanın mahareti ve tecrübesi yaptığı mamullerin birbirine olan yakınlığıyla ortaya çıkar. Ustanın maharetine göre 5cm den 90cm-100cm 'e kadar mamuller yapılabilir. Tabi ki büyük mamullerin yapılması zordur ve ayrı bir maharet gerektirir. Şablon tornada yapılan mamullerin kurutulması için gerekli olan şartlar bu mamuller içinde geçerlidir.

ASTARLAMA:

Şekillendirilen mamullerin daha parlak ve beyaz görünmesi ve üzerindeki pürüzlerin, gözeneklerin giderilmesi için üzerine bir çeşit çamur olan astar tatbik edilir. Bu işlem fırçayla yapılır ve astarlamanın homojen olmasına ve mamulün her yüzeyine eşit miktarda yapılmasına dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde dalgalı bir görüntü olur ve mamulün güzelliği bozulur.

BİSKÜVİ PİŞİRİM:

Bütün bu aşamalardan sonra mamul 1000C de pişirilmeye hazır hale gelir. Çeşitli ebatlarda ve odunlu, elektrikli veya gazlı fırınlarda pişirilir ve bisküvi adını alır. Artık mamul dekorlanmaya hazır hale gelmiştir. Bisküvi pişirimi 24 saat sürer. 10 saat fırının yanıp 1000C ye gelmesi 14 saatte soğuması için geçen süredir. Fırınlama aşamasında karşılaşılan problem mamulün çatlaması veya kırılmasıdır. Bu yüzden fırınlama işlemi bittikten sonra her mamul gizli çatlak olup olmadığının belirlenmesi için kontrol edilir. Bu işlem mamulün ele alınıp bir taş parçasıyla vurularak yapılır. Eğer mamul çatlaksa kof bir ses verir. Bu işlem de tecrübe gerektirir.  

DEKORLAMA(Tahrir ve Boya):

Dekorlama işlemi çoğunlukla bayan elemanlar tarafından yapılmaktadır. Bunun nedeni bayanların bu işe daha yatkın olmalarıdır. Kütahya’da bu yolla bir çok bayan hem bir şeyler üretmekte, hem de bütçelerine katkıda bulunmaktadırlar.

TAHRİRLEME:

Dekorlamanın ilk aşaması tahrirlemedir. Mamulün üzerine yapılacak olan desen, ilk önce usta eller tarafından ince kağıtlara çizilir. Desenler yapılırken klasik Osmanlı desenlerinin ve motiflerinin yanında modern dizaynlarda kullanılır. Bir desenin güzel çizilmesi, çizenin becerisine ve bir ölçüde de duygularına bağlıdır. İnce kağıt üzerine çizilen desenler, toplu iğneyle delinir. Daha sonra mamulün üzerine konur ve kömür tozu kullanılarak desenin ana hatları mamulün üzerine geçirilir. Ardından tahrirci adı verilen kişiler tarafından desen bütün hatlarıyla çizilir. Bu aşamada samur fırça ve tahrir boyası kullanılır.Genellikle lale,karanfil,gül,hançer yaprağı,sümbül,narçiçeği,kalyon,bulut,böcek, hayali hayvan motifleri ,selvi ağacı,çintemani,papatya,mine,minyetür insan figürleri,haliç,lotus,hatai,rumi,babanakkaş,bahar dalı,geometrik şekiller,balık pulu,hayat ağacı gibi çok özgün desenler çizilir.

BOYAMA                                                                                                                                                                                         :

Tahrirlenen yani çizilen desenin boyanması aşamasıdır. Boyacılar önceden belirlenen renklerdeki deseni samur ve kıl fırçalarla boyarlar. Basit görünmesine karşın zor bir iştir. Kişinin psikolojik durumu dahi bu işlemi etkiler. Ayrı deseni yapmalarına karşın her kişinin deseni farklı olur ve mamuller birbirinin aynısı olmaz. Çünkü her ustanın vuruş tekniği farklıdır.Renklendirme de genellikle koyu(kobalt) ve açık mavi,turkuvaz mavisi,mercan kırmızısı,patlıcan moru,hazar yeşili ve farklı tonlarda yeşil renkler kullanılır.

SIRLAMA:

Dekorlanan mamuller hammaddesi silis olan ve sır adı verilen boza kıvamındaki sıvıya daldırılarak, bu sıvıyla kaplanması sağlanır. Sır mamule parlaklığı veren ve desenin zarar görmemesini sağlayan maddedir. Süt görünümündedir fakat piştiğinde cam görünümünü alır. Sırlama çinicilikte önemli bir aşamadır. Zira sırın ince, kalın veya daha başka şekilde yanlış yapılması, bin bir emekle yapılan güzelin desenin istenilen görünüme sahip olamamasına neden olur. Ayrıca boyalardaki istenmeyen renk değişikliklerinin, akmaların, kaymaların ve matlığın nedeni de sırlamanın iyi yapılamamasındandır.

MAMUL PİŞİRİMİ:  

Sırlanan mamuller 2kg ama bu sefer 900C’ de pişirilir. Bisküvi pişiriminden farklı olarak bu işlemde yüksek ısıya dayanıklı raflar veya ayaklar kullanılır. Çünkü sırlı mamullerin birbirine temas etmemeleri gerekir. Aynı şekilde mamullerin ayaklara ve raflara temas eden yerlerinde ki sırlar da temizlenir aksi takdirde mamul rafa yapışır ve ancak kırılarak ayrılır. Bu pişirmede yaklaşık 21 saat süren 9 saat fırının yanması 12 saat ise soğuması için geçen süredir. Bu pişirimde bisküvi pişirimde olduğu ve özellikle de soğutmanın hızlı yapılmaması ayrıca fırındaki ısı dağılımlarının homojen olmasına dikkat edilmesi gerekir.  Salim Sabancılar

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türklerde iç ve dış mimari süslemenin en renkli alanı olan çini sanatı, Dekoratif çini eşyalar,

Çini ve keramik sanatında uygulanan teknikler birbirine benzerdir, Türklerde Çini ve Çinicilik, EL YAPIMI ÇİNİ VAZO (KAŞİ -KÜTAHYA), Osmanlı çini ustaları mavi-beyaz renkte, çiçekli kıvrık, Çini fincan takımı, Yeni yılda, dostlarınıza sunacağınız şık ve gösterişli bir armağan, geleneksel çini sanatçıları özellikle doğadan, günlük hayattan esinlenmiş, sır altı tekniği, çini süslemeleri, çini geleneğini, dekorlu çini, karo çini, tarihi eser restorasyonu, hediyelik eşya, bordür, çini virtüozu, Osmanlılarda çini sanatı, Çamuru şekillendirip, büsküvi çini ve sırçalı çini konusunda, büsküvi çini ve sırçalı çini konusunda, Çini Ustası, çini meraklısı, Çini Motifli Seramik Saat, fonksiyonel çini sofra takımları üretilmeye başlandı, Türk Çini Sanatının, çiniyi müzelerden ve uygulandığı tarihi mekanlardan günümüze, Turkuaz renkli çini üretiminde, İç güzelliğin dış dünyaya yansıması: Çini, ELSANATLARIMIZ, Dış mimarîde az da olsa taş işçiliğinin üstünlüğüne rağmen çini kullanılmıştır,kalyon çini pano ,gemili çini pano,ben bir çini hastasıyım,ben bir çini aşığıyım, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'ne, Çinicilik ve Çini Onarımı,sefer tası,şifa tası,çini sergisi,çini fuarı,çini portalı,çini dünyası,çini adası,çini zevki,çini tutkusu,çini maket,çini super marketi,çini toptancısı,çini üreticisi, Çini İşlemeciliği Programı, El sanatları Çini Sergisi, ÇİNİ ÜRÜNLERİN KULLANIM VE BULUNDURULMA ŞARTLARI, sadece dekoratif amaçlı kullanıma uygundur, SERAMİK-ÇİNİ, kaliteli siyah çini mürekkepleri kullanmak, ÇİNİ PORSELEN SERAMİK, İznik Osmanlı devrinde,büyük çini merkezlerindendi, Selçuk çini.selçuklularda çini,Selçuklu , 900°C dolaylarında bir ısıda fırınlarda pişirilen çini levhalar, çiniyi süslemenin en kalıcı, ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI ANASANAT DALI, Keramik (Çini kaplar):, Haliç’te çini ve porselenden fabrikası, Münakkaş ve "Sade" Çini Kaplar, İznik’te çini üretimi, Yakup'un çini kaplı sandukası, değerli çiniler, İznik gibi sadece tarihte değil, bugün de çini geleneği sürüyor Kütahya’da, 'Çini' Takımlı sofra Bu çiniler bulaşık makinesine giriyor, Türk çini sanatının kaynakları, Çini Desenleri, Çini genellikle mimariye bağlı yapıtlarda kullanılmakta, çini, portre, gravür, resim barındıran bir site, meşhur çini atölyesini, Çini plaka ve evanilerde kullanılan bazı renkler, özellikle de mercan kırmızısı, beyaz hamurun, çini süslemenin mimari ile bağdaşan,çini süslemesi, çini merkezi ÇİNİ SAAT, Çini Desenli Nihale, çini desenli seramik nihale ahşap çerçeveli, Ürün gamımızda Türk çini sanatının en nadide modelleri olan ve Osmanlı ve Selçuk, Minyatür, El yapımı göz nuru çinilerimizden bir tabak, Göz nuru güzel bir çini, Emekle işlenmiş güzel bir çini, Selçuklu sanatının zengin çini süslemelerine sahiptir, ahşap üzerine çini deseni işlemeyi başardı, karo çini kaplamacılığı, çini gravürleri Yunanistan, Japonya, Almanya, Kütahya Çini ve Seramik Sanatı, Türk Çini sanatında kullanılan desen ve motiflerin, lk olarak Türkler, Orta Asya’da çini imal etmişlerdir, El İşi Çini Ürünler, Minai çini parçaları, çini mozaik, çini stelaktit parça, çini tabaklar, sıraltı ve sırüstü çini parçaları, çini kandil ve buhurluk, Çini sanatçıları, çini, sırlı bir seramiktir, görkemli çini ve seramikler, asıl ününü arkaik dönem formlar üzerine mavi-beyaz iznik çini, çini örnekleri, Kütahya'da, çini ustası, en renkli çinileri, Canınız çini almak, çini diyarı, Osmanlı -Türk çini sanatçısı, Çinilerle süslü mihrabın önünde çini süslü kubbesiyle, Selçuklu devri çini işçiliğinde, çini koleksiyonu, Özel çini sergisi, Çini,bir yüzü sırlanarak renkli motif ve dekorlarla nakışlanmış bir kaplama, çini sevgisi, çini kolyeler hediye, Değerli çini ustalarının, Osmanlı'da çini ve seramik konulu bir seminer, Osmanlı çini sanatının şahane uslübu Bursa da Yeşil Camii ve türbe, çini sanatının en güzel örneklerinin yer, çini tekniği, Çini Müzesi, Çini’nin kurucusu, ünlü çini sanatçımız, çini cennetine, Çini mağazası, Çini mavisi, kırmızı, turkuvaz ve siyah, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kütahya da o dönem 34 çini atölyesi, İç ve dıs çini, seramik kaplama, dekorlu çini, karo çini, camii, Türk hamamı, çeşme villa, konak, şömine dekorasyonları, tarihi eser restorasyonu, çini eserler, İznik Çini Fırınları, Turkuaz Kubbesi, çini işlemeli, Çinili köşke ait olan sırlı tuğla, mozaik çini ve çini levhaların, O gece, “çini diyarı” Kütahya’da, tesisat bacasının kapaklarına kadar, her yeri çini ... Adından da anlaşılacağı üzere bu cami, tepeden tırnağa çini kaplı,

Türk desenleri,özel,lalelerimiz,karanfillerimiz,motifler,desenler,laleler,karanfiller,Rumiler babanakkaşlar,Hatai ,şakayık,hatailer,turkuaz,turkuvaz mavi,mercan kırmızısı,kobalt mavisi,renklerin her tonu,ateşte açan çiçekler,patlıcan moru,kiremit kırmızısı,karanfil,bahar dalı,İznik renkleri,İznik desenleri,İznik renklileri, İznik mavi beyazları,İznik mavi beyazı, İznik çinileri ,İznik karoları,İznik panelleri,İznik panoları,İznik tabakları,İznik vazoları,İznik tabak, İznik seramik,İznik seramikleri,çinilerin en güzel örnekleri,en kolay çini hediyeler İznik  çini ve seramikleri,Kütahya çini ve seramikleri,Kütahya renkleri, Kütahya desenleri, Kütahya renklileri, Kütahya mavi beyazları, Kütahya mavi beyazı, Kütahya çinileri , Kütahya karoları, Kütahya panelleri, Kütahya panoları, Kütahya tabakları, Kütahya vazoları, Kütahya tabak Kütahya seramikleri, Kütahya porselen, Kütahya porselenleri , Kütahya seramik,Sultan Ahmet camii,Takkeci İbrahim Ağa camii,cami,Atik valide camii,cami,Sultan 1. Mehmet türbesi bursa,Yeşil Türbe ,bursa,Yeşil cami Bursa,camii,2.Murat camii,cami Edirne,Çoban Mustafa Paşa Türbesi Gebze,Şehzade Mehmet Türbesi, Süleymaniye camii,cami,Rüstem paşa camii,cami,Hürrem Sultan Türbesi,Ramazanoğlu cami Adana,Topkapı sarayı sünnet odası,Sultan Süleyman Türbesi,Sultan selim camii,Selimeye camii Edirne,2.Selim Türbesi,Topkapı Sarayı,Nurbanu Valide camii Üsküdar,3.Murat Odası topkapı sarayı,Eyüp Sultan Türbesi,Eyüp Sultan camii,3.Murat Türbesi,Hekimoğlu Ali Paşa cami,Sokullu Mehmet Paşa cami,Kılıç Ali Paşa camii,Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi,Şehzade Paşa cami,Piyale Paşa cami,Ramazan Efendi (Bezirgan) camii,Takiyyeci İbrahim Ağa cami,takyeci İbrahim ağa cami,takieci İbrahim ağa cami,kaşici,hatayi,çini ve seramik ürünleri,çini sanatı,Osmanlı çini sanatı,